Nyereményjáték Szabályzat – LiaaBebe

Nyereményjáték Szabályzat

Részvételi- és játékszabályzat 

  1. A játék és részvétel 

Dorlia Group Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 93-99 H3/5, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges oldal  által posztolt játék felhívásban megnevezett feltételek teljesítése (továbbiakban: Pályázat). 

Feltételek:

  • feliratkozás a hírlevélre
  •  

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

Egy Játékos emailcímenként több pályázatot küldhet be és a Szervező véletlenszerű kiválasztással  jelöli ki az ajándék kártyát nyerő Játékost. 

  1. A játék időtartama 

A Játék 2022.deember 10.-től indul, és 2022.január 31.  8:00 óráig tart. 

  1. A nyeremény 

A Játék nyereménye:

  • 200.000 Ft értekű ajándék kártya, melyet készpénzre nem lehet váltani, csak a www.liaabebe.hu oldalon tudja felhasználni 3 éven bekük.

A termékeket a nyertes tetszőlegesen válogathatja össze a www.liaabebe.hu oldalról.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.


  1. Eredményhirdetés, értesítés 

A nyeremény sorsolására 2022.01.31.  09:00 órakor, a nyereményjáték lezárása után véletlenszerű kiválasztással kerül sor. 

A Szervező a nyereménysorsoláson 1 nyertest sorsol ki véletlenszerű kiválasztással. 

A Szervező a nyertest emailben értesíti.


  1. Kizárás 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen részvételi- és játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

  1. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen részvételi- és játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítse a jelen részvételi- és játékszabályzatban megadottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. ×